Computing-related presentations by Michał Kosmulski

Wdrażanie i monitoring aplikacji — jakie mamy opcje? [PL]

Wdrażanie i monitoring aplikacji - jakie mamy opcje? Prezentacja z konferencji Confitura 2016, Warszawa

English summary: creating an application does not end with jsut writing its code and some tests. It is only after deployment to production that the application actually starts bringing any profit to your company. Knowing the whole lifecycle of the application, including deployment and monitoring, allows software developers to take responsibility for the whole project and thus to become better at doing their jobs. There are currently many cloud-based solutions which can make deployment and scaling easier than ever before, but there are also costs. A new environment requires time and work to be configured and learned, and a change in deployment environment may force a change to how you design your software. Knowing what the available options are as well as their advantages and limitations allows you to choose the best solution for the job at hand.

Tworzenie aplikacji nie kończy się na napisaniu kodu i jego testów. Dopiero wdrożona na produkcję aplikacja zaczyna faktycznie pracować dla klienta i naszego pracodawcy. Właściwy monitoring jest z kolei niezbędny aby zapewnić że aplikacja działa poprawnie i wydajnie. Znajomośc całego cyklu życia aplikacji łącznie z wdrożeniem i monitoringiem pozwala programistom wziąć odpowiedzialność za całość projektu a przez to lepiej wykonywać swoją pracę. Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań opartych o chmurę. Otwierają one zupełnie nowe możliwości szybkiego wdrażania i skalowania aplikacji, ale ich użycie wymaga także nakładu pracy i czasu a ponadto wymusza często zmianę w sposobie tworzenia aplikacji. Znajomość dostepnych opcji pozwala wybrać najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie.

Nagranie z całej prezentacji: wideo

Why software developers should care about deployment and monitoring [EN]

Why software developers should care about deployment and monitoring. Presentation shown at Devoxx.PL 2015 in Kraków, Poland.

Summary: Many software developers shy away from issues related to deployment and monitoring of their applications. This is unfortunate because software quality does not end with coding. In fact, ensuring that the application runs in a stable and performant manner once deployed, is crucial to making the end user happy. Knowing what is going on inside the running system requires instrumentation in code as well as external tools for gathering and analyzing data. Good monitoring can save developers a lot of stress and in this talk I want to show some of the libraries and tools which help in achieving this goal.

Video of the presentation: video

Java jada RAM. Ile pamięci zjada Java? [PL]

Java jada RAM. Ile pamięci zjada Java? Prezentacja z WJUG

English summary: presentation about the memory usage of Java applications and different methods of reducing memory footprint of the Java Virtual Machine. The many subtleties of estimating memory usage of the JVM are introduced, followed by examples of memory footprint of several simple and not so simple data structures. Several pitfalls which may lead to absurdly high memory usage are explained. A number of alternatives to standard Java collection classes are discussed as well as other ways of dealing with too high memory consumption. Presentation is focused on Oracle/Sun JVM but other virtual machine implementations are also mentioned.

Prezentacja wygłoszona na forum Warszawskiego JUG (Java Users' Group), poświęcona zużyciu pamięci przez aplikacje napisane w Javie oraz sposobom zmniejszania zapotrzebowania na pamięć w takich aplikacjach.

Streszczenie i inne informacje: zapowiedź prezentacji

Slajdy: PDF, ODP

Nagranie z całej prezentacji: wideo

Mikser — mechanizm ułatwiający korzystanie z wyszukiwarki internetu [PL]

Mikser - mechanizm ułatwiający korzystanie z wyszukiwarki internetu. Prezentacja z PJWSTK

English summary: an overview of Mikser, software that makes using a web search engine easier (see older presentations for longer description).

Prezentacja wygłoszona podczas seminarium w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, stanowiąca wprowadzenie do Miksera — oprogramowania ułatwiającego korzystanie z wyszukwiarki internetu (dokładniejszy opis Miksera znajduje się przy starszych prezentacjach poniżej).

Slajdy: PDF, ODP

Jak miksuje Mikser? [PL]

Jak miksuje Mikser? Prezentacja z Konferencji Wikimedia Polska

English summary: presentation about the extraction of structured information from Wikipedia by Mikser, a piece of software that expands traditional web search results with relevant, structured information pertaining to the query for a number of recognizable patterns such as queries about cities, people, weather forecasts, exchange rates, mathematical formulae, etc.

Prezentacja wygłoszona wspólnie z Jakubem Kacprzakiem na Konferencji Wikimedia Polska, dotycząca wykorzystania danych z Wikipedii przez Mikser, oprogramowanie uzupełniające wyniki przeszukiwania internetu o gotowe informacje dotyczące haseł takich jak miasta, znane osoby, prognozy pogody, notowania giełdowe, kursy wymiany walut itp.

Slajdy: PDF

Ten serwis używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies lub całkowicie zablokować ich wykorzystywanie w ustawieniach Twojej przeglądarki. Pliki cookies są używane wyłącznie w celu zapamiętania stanu rozwinięcia elementów bocznego menu oraz niniejszego komunikatu.